WKSBM

SUSUNAN PENGURUS

WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM)

DI KELURAHAN SUNYARAGI KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON

PERIODE 2019-2022

 

Ketua                              : SEPTIATI
Sekretaris                       : AMIN SUHERMIN, A.Md
Bendahara                     : TUTI SUHARTI

Seksi – Seksi :

1.   Seksi UKS

: –      ULFAH

–      SUSILAWATI

–      YENI

–      NANI RALIA

     
2.   Seksi Keagamaan : –      UUM NURAENI

–      KUSNAENI

–      TINTAWATI

–      WASIYATI

     
3.   Seksi Pendidikan : –      ROHAYANI

–      NUR’ALIAH

–      YUHANINGSIH

–      SITI  NURJANAH